Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 04/3/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thông tư nêu rõ, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.
Theo đó, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh có các nhiệm vụ sau:
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về phòng, chống HIV/AIDS trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật: Can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV; tư vấn, xét nghiệm HIV; giám sát HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STI); dự phòng phơi nhiễm HIV; điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; theo dõi, đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; điều phối và cung ứng thuốc kháng HIV, thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện, các trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi thẩm quyền quản lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng, chống đồng lây nhiễm Lao và HIV; an toàn truyền máu liên quan đến HIV/AIDS.
Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về HIV/AIDS bao gồm: Tư vấn, xét nghiệm HIV, khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khám và điều trị HIV/AIDS theo quy định pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS đối với các Trung tâm Y tế huyện hoặc Trung tâm Y tế dự phòng huyện, cơ sở y tế và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn…
Triển khai các hoạt động thông tin – giáo dục – truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương về lĩnh vực HIV/AIDS…
Về cơ cấu tổ chức: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND cấp tỉnh.
Cũng theo Thông tư, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh có 2 phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Kế hoạch – Tài chính. Cùng các khoa, phòng chuyên môn: Khoa Truyền thông và Can thiệp; Khoa Giám sát; Khoa Quản lý điều trị; Khoa Xét nghiệm; Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS (nếu có tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thì lấy tên là “Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất”). Ngoài các khoa, phòng trên tùy theo nhu cầu công việc và khả năng cụ thể của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh mà một số khoa, phòng khác sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập khi đủ điều kiện và theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015. Bãi bỏ Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

(Theo Theo vaac.gov.vn)

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn hivquangbinh.org.vn như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Copyright © 2021 | hivquangbinh.org.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status